Elektrochirurgie
Het boek waar het allemaal mee begon. Nu gemoderniseerd en in een nieuw formaat.
ISBN/EAN: 978-90-76860-08-4
Operatieve Zorg en Technieken: Elektrochirurgie
J. van Reekum; (ill. J. van Reekum, omslag Mik Wolkers, Duckpix), Uitgever: VERES Publishing
NUR-code: 877 NUR-omschrijving: Specialistische geneeskunde: chirurgie.
1e dr.: 2012. - Met lit. opg.
© 2011. J. van Reekum/VERES Publishing

Wonddrainage
'Wonddrainage' is nu Wondverzorging & Wonddrainage.
ISBN/EAN: 978-90-80157-84-2 Operatieve Zorg en Technieken: Wondverzorging en wonddrainage
J. van Reekum; (ill. J. van Reekum, omslag Mik Wolkers, Duckpix), Uitgever: VERES Publishing
NUR-code: 876 NUR-omschrijving: Specialistische geneeskunde: algemeen
1e dr.: 1993. - Met lit. opg.
© 2012. J. van Reekum/VERES Publishing

Scheikunde
'Scheikunde' is Scheikunde op HAVO niveau, maar met een eigen 'OK-identiteit'.
ISBN/EAN: 978-90-76860-06-0 Operatieve Zorg en Technieken: Scheikunde
J. van Reekum, N. van Reekum; (ill. J. van Reekum), Uitgever: VERES Publishing
NUR-code: 876 NUR-omschrijving: Specialistische geneeskunde: algemeen
1e dr.: 2008. - Met lit. opg.
© 2012. J. van Reekum/VERES Publishing

Positioneren
'Positioneren' geeft alle aandachtspunten bij het positioneren van de patiŽnt olp de operatietafel weer.
ISBN/EAN: 978-90-80157-..-. Operatieve Zorg en Technieken: Positioneren
J. van Reekum; (ill. J. van Reekum, omslag Mik Wolkers, Duckpix), Uitgever: VERES Publishing
NUR-code: 876 NUR-omschrijving: Specialistische geneeskunde: algemeen
1e dr.: 2012. - Met lit. opg.
© 2012. J. van Reekum/VERES Publishing

Anesthesiologie
Een boek over het taakgebied anesthesie en het leergebied "Anesthesiologie" Bij de 3e druk is het boek "Grondbeginselen" uit deze serie geÔntegreerd.
Dit is het boek voor de anesthesie werkplek. "Anesthesiologie" bevat de informatie voor de "anesthesie praktijk van alle dag". De praktijk van de anesthesie werkplek wordt in modulair gegroepeerde hoofdstukken met opklimmende complexiteit behandeld. Binnen deze opzet is er geen sprake van "ziekenhuis gebonden methoden" of de eenzijdige belichting van een bepaald toestel.
De 3e druk is geheel vernieuwd met veel aandacht voor locoregionale technieken, methoden voor cell saving en per- en postoperatieve pijnbestrijding. De "2007 versie" is uitgebreid met Xenon als vervanger voor lachgas en Ultra sound echografie als methode voor het lokaliseren van perifere zenuwen. Verder bevat het een cd-rom met programma's voor hemovolumetrie en de instellingen van een anesthesietoestel en een computer ondersteunde checklist voor het positioneren op een operatietafel.

Neurologie
'Neurologie' vormt een weergave van de transmembraan eiwitten en de ionenkanalen in de neuromembraan. De gebruikte stoffen in de anesthesie, die de kanalen moduleren worden bij de kanalen weergegeven.
Perioperatieve Zorg en Technieken: Neurologie
J. van Reekum; (ill. J. van Reekum, omslag Mik Wolkers, Duckpix), Uitgever: VERES Publishing
NUR-code: 876 NUR-omschrijving: Specialistische geneeskunde: algemeen
1e dr.: 2012. - Met lit. opg.
© 2012. J. van Reekum/VERES Publishing

Respiratie
'Respiratie' is de weergave van alle technieken zoals die worden gebruikt bij de instand houding van de gaswisseling via de longen.
ISBN/EAN: 978-90-76860-07-7 Perioperatieve Zorg en Technieken: Respiratie
J. van Reekum; (ill. J. van Reekum, omslag Mik Wolkers, Duckpix), Uitgever: VERES Publishing
NUR-code: 876 NUR-omschrijving: Specialistische geneeskunde: algemeen
1e dr.: 2012. - Met lit. opg.
© 2012. J. van Reekum/VERES Publishing

Perioperatieve pijnbestrijding
'Perioperatieve pijnbestrijding' is een gemoderniseerde heruitgave van het lesmateriaal van de cursus īPijnbestrijdingī van VERES Trainingen.
ISBN/EAN: 978-90-76860-00-8
Perioperatieve Zorg en Technieken: Perioperatieve pijnbestrijding
Pol, S. van der, Reekum, J. van, VonhŲgen L. (ill. J. van Reekum, omslag Mik Wolkers, Duckpix), Uitgever: VERES Publishing
NUR-codes: 874, 876, 891, 897 NUR-omschrijvingen: Anatomie en fysiologie, Specialistische geneeskunde: algemeen, Assisterende beroepen en laboratorium, Verpleegkunde en ziekenverzorging.
1e dr.: 2012. - Met lit. opg.
© 2012. J. van Reekum/VERES Publishing

Verkoeverkamer
Een boek over het hele taakgebied en het leergebied "Verkoeveren"
ISBN 90-801578-8-0, NUGI 750/754
De indeling verduidelijkt, samen met de educatieve inhoud, de werkzaamheden op een verkoeverkamer. Dit draagt bij aan de identiteit op de werkplek. Medische ontwikkelingen en een andere visie op het ontwaken van kinderen uit de narcose, pijnbestrijdingactiviteiten, patiŽnt gecontroleerde analgesie (PCA) en ouders op de verkoeverkamer maken een professionele benadering van het verkoeverproces noodzakelijk. Ontwikkeling, organisatie en management tools van de verkoeverkamer zijn gebaseerd op jaren van observatie en registratie. Met de verkoeverscore en het bewakingprotocol wordt de postoperatieve zorg geobjectiveerd.
Het boek geeft een beeld van verscheidenheid en complexiteit van de postoperatieve werkzaamheden door opname van: alle anesthesietechnieken, chirurgische aspecten, vroege postoperatieve complicaties, resuscitatie en postoperatieve pijnbestrijding.

Artroprothetiek
Een methode gericht boek over gewrichtsprotheses voor heup en knie.
ISBN 90-801578-7-2, NUGI 750/754
Het boek behandelt de ontwikkeling van deze prothesevormen, met de indicaties en de biocompatibiliteit van de materialen. Zo worden alle "do's and dont's" voor de omloop, assistent, instrumenterende en de anesthesie assistent weergegeven.
Hťt boek voor de beroepsbeoefenaar bij de anesthesie (effecten van botcement op de bewaking) en de chirurgie en orthopedie (revisie mogelijkheden van heupprotheses) met interesse voor traumatologie en orthopedie, een speciale uitgave!

Naar de Bookshop
Terug naar navigatie