Over Veres Clinical Services...

Clinical Services is een onderdeel van Veres, dat kwaliteitsverbetering van het werk op een operatiekamercomplex in een ziekenhuis nastreeft door een systeem aan te bieden waarbij veel voorkomende fysiologische berekeningen kunnen worden uitgevoerd door het invullen van een formulier via een internet verbinding.

Technische eisen...

U heeft een computer nodig die verbinding heeft met het internet, met daarop geïnstalleerd een browser die JavaScript kan en mag uitvoeren.

VERES Meducational Software Clinical Services
Hemovolumetrie Calculators    Deze tools kunnen worden ingezet bij patiënten waarbij grote volume variaties worden geanticipeerd.
Hemovolumetrie calculator
Bestaat de volumevariatie voor het grootste deel uit verdamping van vocht uit de wond, dan is de Hemovolumetrie calculator een goed gereedschap om deze verdamping bij te houden en direct te compenseren.
Hemovolumocytometrie calculator
Bij een te verwachten aanzienlijk bloedverlies biedt de Hemovolumocytometrie calculator de mogelijkheid om hematocriet te berekenen en op basis van deze waarde een bloedtransfusie met homoloog/allogeen bloed en de daaraan verbonden complicaties en morbiditeit, zo lang mogelijk uit te stellen. Hiermee wordt een grote kwaliteitswinst voor de gehele anesthesie geboekt.
Er is een Hemovolumo-osmocytometrie calculator in ontwikkeling, waarmee de nadelige invloeden van colloïdale vloeistoffen, zoals stollingsstoornis en decompensatio cordis door overvulling met colloïdale infuusvloeistoffen kunnen worden gereduceerd door computer geassisteerde indicatie bepaling. Het onderstaande programma is in ontwikkeling. Het ondergaat regelmatig veranderingen. Gebruik het niet zonder een tweede mogelijkheid van het bijhouden van een vochtbalans!
Rheologie calculator
Voor de zeer complexe situaties, waarbij met de mineralen huishouding moet worden gerekend, is de Rheologie calculator bedoeld. Het bijhouden hiervan is complex en vraagt tijd en oefening en loont zich alleen bij massale infusie van vloeistoffen en bij patiënten met bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen, waarbij geen kaliumionen mogen worden geïnfundeerd.

Respiratie calculators

Dampanestheticumverbruik calculator
Met de dampanesthesie calculator berekent u het verbruik en de opname van een dampanestheticum.

Economie calculator

Anestheticumverbruik calculator
Op basis van de dampanesthesie calculator is de economie calculator ontwikkeld. Hiermee berekent u per uur de prijs van de anesthesie op basis van de instellingen van de diverse anesthetica en de prijs van deze anesthetica.

Beheers instrumenten ("Q-panel")

Controlelijst Anesthesie Werkstation
Dit is een checklist voor de dagelijkse controle van de anesthesie-apparatuur.
Controlelijst Chirurgie Werkstation
Dit is een checklist voor de dagelijkse controle van de chirurgie-apparatuur en de operatiekamer.
Controlelijst Verkoever Werkstation
Dit is een checklist voor de dagelijkse controle van de verkoeverkamer.
Controlelijst Overdracht aan het OKC
Dit is een checklist voor de overdracht van de patiënt aan het operatiekamercomplex.
"Time Out" controlelijst op de operatiekamer
Dit is een checklist voor de overdracht van de patiënt aan het operatiekamercomplex.
Controlelijst Overdracht aan de verkoeverkamer
Dit is een checklist voor de overdracht van de patiënt aan de verkoeverkamer.
Controlelijst Overdracht aan de verpleegafdeling
Dit is een checklist voor de overdracht van de patiënt aan de verpleegafdeling.
OKamasutra
Dit is een checklist voor de controle van de positionering van de patiënt op de operatietafel.
Bloedverlies beheer
Bloedverlies beheer helpt u, ook bij gebruik van spoelvloeistoffen, nauwkeurig het bloedverlies bij te houden.
Gaas beheer
Gaas beheer ondersteunt de controle op het aantal gebruikte gazen.
Gaas en bloedverlies beheer
Gaas en Bloedverlies beheer combineert de bovenstaande tools voor een punctueel beheer.